Política de Privacitat

1.Identificació

Blackbomon.com, propietat de Manuel Periche Esquerre amb DNI 40334720B, amb seu en Rambla Catalunya nº44-46, amb codi postal 17430, en Sta. Coloma de Farners (Girona), d’ara endavant el propietari de la web. Té com a objecte social criar ventrades de schnauzers mini de Sal i Pebre i Negre Plata per a cessió com a mascotes o com a participants de fires i certàmens.

El propietari de la web és la responsable de totes les dades personals que es recullin a través d’aquesta web, en compliment del nou RGDP, compta amb un Delegat de Protecció de Dades, amb el qual podrà contactar a través de la següent adreça de correu electrònic:

blackbombonsch@gmail.com

La pàgina web blackbomon.com d’ara endavant, LA WEB- està destinada a informar els usuaris dels serveis que ofereix el propietari de la web. Igualment, LA WEB compta amb una secció de notícies on publica fets d’actualitat en la seva empresa. 

La present Política de Privacitat està destinada a informar-lo dels drets que li assisteixen en aplicació del nou Reglament General de Protecció de Dades. En concret: (1) tipus d’informació personal que es recull a través de la WEB o comunicacions electròniques, (2) destí de la informació recollida, (3) normes legals que permeten el tractament de les seves dades, (4) possible comunicació de les seves dades a tercers, així com (5) informació sobre els drets que li assisteixen d’oposició, rectificació, exportació i eliminació de les seves dades personals.

2. Tractament de les dades

Obtenció de les dades.

El propietari de la web pot obtenir informació sobre vostè si vostè interactua amb nosaltres mitjançant les següents accions:

– Contacta amb nosaltres a través de l’email que disposem en la pàgina de contacte.

– Contacta amb nosaltres a través del formulari d’informació sobre cadells

– Respon correus electrònics enviats pel propietari de la web.

– Visita qualsevol pàgina en línia que mostri els nostres anuncis o contingut.

– Interactua, connecta o enllaça amb LA WEB a través d’eines de màrqueting i Xarxes Socials.

– Contacta amb nosaltres a través de qualsevol adreça de correu electrònic el domini del qual sigui: “blackbombonsch@gmail.com’’

 

Tipus de dades recollides.
Si vostè interacciona amb la WEB, realitzant alguna de les accions descrites en el punt anterior, podem recaptar i mantenir la següent informació referent a vostè:

– Dades de contacte: nom i cognoms, adreça, correu electrònic i número de telèfon.

– Dades de navegació: localització, tipus de navegador, sistema operatiu, adreça IP, així com les dades que puguin recollir-se a través de les cookies (Per a saber més, pot revisar la nostra POLÍTICA DE COOKIES)

– Una altra informació que ens enviï voluntàriament o que puguem deduir sobre vostè, gràcies a la seva interacció amb nosaltres a través LA WEB o a través dels serveis que oferim.

Unes certes dades són obligatòries perquè pugui contactar amb nosaltres a través del formulari de contacte. Si vostè no proporciona les dades obligatòries (assenyalats en la web com ‘’requerit’’), no podrem atendre la seva consulta.

En el moment que ens proporcioni les seves dades i afirmi haver llegit i acceptat la nostra Política de Privacitat de manera expressa, mitjançant el clicat del botó ‘’Accepto la Política de Privacitat’’, vostè és responsable de la veracitat de les dades proporcionades. Així mateix, vostè té la responsabilitat de mantenir la seva informació actualitzada, comunicant-nos, com més aviat millor, qualsevol modificació de les seves dades personals recaptades pel propietari de la web. Qualsevol conseqüència derivada de la facilitació errònia de dades, serà la seva responsabilitat.

 

 

Finalitat de les dades recollides, fonaments legals i termini de conservació de la informació.
A continuació, procedirem a detallar el destí de les dades personals recopilades pel propietari de la web, la fonamentació legal que empara la recollida d’aquestes dades, així com el termini de conservació de la informació recopilada. Tot això, en funció del canal mitjançant el qual s’han recaptat les dades.

Dades de contacte a través del formulari de contacte (nom, correu electrònic)

Finalitat de les dades: gestionar i donar resposta a les consultes plantejades per vostè a través del formulari de contacte.
Fonaments legals: el propietari de la web alberga un interès legítim a atendre els requeriments realitzats per vostè a través de la WEB.
Termini de conservació: les seves dades seran eliminades una vegada que s’hagi tramitat i resolt la seva sol·licitud d’informació.

Totes les converses mantingudes telefònicament, directament amb l’oficina o amb qualsevol dels nostres empleats, seran gravades, aquesta enregistraments estaran a la seva disposició sol·licitant-les al correu electrònic blackbombonsch@gmail.com, les converses estaran disponibles durant tres mesos.

 

 

Dades de navegació:

 • Finalitat de les dades: millorar la seva experiència de navegació, optimitzant la manera en què vostè veu la nostra web, depenent del sistema operatiu o la plataforma que utilitzi. Així mateix, el propietari de la web recopila aquestes dades amb finalitats estadístics, amb la finalitat de conèixer millor als usuaris de la nostra web i realitzar estudis interns que ens ajudin a oferir un millor servei.

  – Fonaments legals: El propietari de la web recopila les seves dades de navegació en virtut del seu consentiment exprés que vostè realitza en començar a navegar per la WEB. Aquest consentiment es recull a través del clicat de ‘’Accepto’’ en el missatge que apareix en la pantalla principal de la WEB, en començar a navegar per ella.

  – Termini de conservació: les seves dades seran conservades sense límit de temps fins que vostè manifesti la seva voluntat de donar-se de baixa de la nostra base de dades o, en el seu cas, fins que desaparegui l’activitat mercantil del propietari de la WEB.

  Dades recollides en virtut de les comunicacions que vostè dugui a terme amb el propietari de la WEB, a través de l’enviament de correus electrònics a adreces el domini de les quals siguin “blackbombonsch@gmail.com“.

  – Finalitat de les dades: atendre, gestionar i donar solució a les consultes realitzades per vostè a través del correu electrònic. De la mateixa manera, es recopilarà les seves dades quan vostè ens enviï el seu Curriculum vitae mitjançant aquest canal, amb la finalitat de realitzar satisfactòriament els processos de selecció.

  – Fonaments legals: el propietari de la web recopila les seves dades en virtut del seu consentiment tàcit, el qual es considera atorgat quan vostè decideix voluntàriament comunicar-se amb nosaltres per correu electrònic o manar-nos el seu Curriculum vitae a través d’aquest canal.

  – Termini de conservació: en cas de meres consultes i comunicacions a través del correu electrònic, les seves dades seran eliminades una vegada que es resolgui la seva consulta o finalitzin les comunicacions. En cas que vostè es converteixi en client, s’aplicaran diferents terminis en virtut de la mena de servei que se li presti.

 

 

Cessió de la seva informació a tercers. El propietari de la web no comparteix la seva informació amb tercers, excepte quan així sigui necessari per a prestar-li adequadament les obligacions contractuals que hàgim adquirit amb vostè. En qualsevol cas, se l’informarà prèviament abans de compartir la seva informació, podent vostè oposar-se. En cas d’oposar-se al fet que es comparteixi la seva informació amb un tercer, no podem assegurar-li la deguda prestació del servei, sent vostè completament responsable d’això. Així mateix, el propietari de la web podrà compartir la seva informació amb la finalitat de cobrar deutes que vostè hi hagi podrit contreure, amb nosaltres o amb algun dels nostres col·laboradors.
En cap cas, es compartirà la seva informació personal amb finalitats comercials.

Xarxes Socials.
El propietari de la web compta amb perfils en diferents xarxes socials, com Twitter, Facebook, Youtube, etc. En cap cas, el propietari de la web obtindrà cap informació sobre vostè mitjançant aquests canals.

 

3. Drets de l'usuari

Vostè com a usuari té dret a exercitar determinats drets relacionats amb les dades que el propietari de la web recopila sobre vostè.

 • Dret d’accés: té dret a conèixer, sempre que ho requereixi, quin tipus de dades maneja el propietari de la web sobre vostè, així com el tractament i el destí que se li està donant a aquests.
 •  
 • Dret de rectificació: té dret a modificar qualsevol informació errònia que es tingui sobre vostè. Li recordem la seva obligació de proporcionar-nos dades veraces i de comunicar-nos, com més aviat millor, qualsevol modificació de les seves dades personals recaptades. Qualsevol conseqüència derivada de la facilitació errònia de dades, serà la seva responsabilitat.
 •  
 • Dret d’eliminació: té dret a sol·licitar l’esborrat de totes les dades dels quals es disposi sobre vostè, sempre que això sigui possible. No serà possible l’eliminació de les seves dades quan, havent estat vostè client, no hagin transcorregut els terminis legals necessaris. Així mateix, tampoc podrà dur-se a terme la supressió de les seves dades mentre vostè continuï sent client del propietari de la web.
 •  
 • Dret de limitació: té dret a sol·licitar la suspensió temporal del tractament de les seves dades personals, podent dur a terme aquells tractaments que vostè hagi consentit posterior a la limitació, durant el temps en el qual aquesta limitació no hagi estat aixecada per vostè. Les dades sobre els quals s’exercita el dret de limitació, podran ser conservats per a l’exercici i defensa de possibles futures reclamacions.
 •  
 • Dret de portabilitat: vostè podrà exercitar el seu dret de portabilitat de dades per a traslladar-los a una altra empresa, sempre que la nostra legitimació per al tractament de les seves dades sigui el seu consentiment o l’execució d’un contracte subscrit amb nosaltres. El propietari de la web facilitarà la portabilitat de les seves dades al nou responsable.
 •  
 • Dret d’oposició: podrà oposar-se al tractament de les seves dades quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament dels mateix resulti dubtosa. El propietari de la web podrà conservar-los únicament per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 
 
Podrà exercitar aquests drets en qualsevol moment i sense cap cost, a través dels formularis que pot trobar en la nostra web, o sol·licitant-ho a través del correu electrònic blackbomon@gmail.com, identificant-se correctament i indicant-nos el dret que desitja exercitar.

L’informem de la possibilitat de dirigir-se al nostre Delegat de Protecció Dades per a qualsevol mena de dubte, pregunta o suggeriment en relació amb les seves dades. Igualment, sàpiga que té dret a reclamar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que el propietari de la web ha incomplit la normativa i no ha proporcionat un tractament adequat a les seves dades personals.

La nostra base de dades es troba allotjada en DINAHOSTING
 

4. Normativa i jurisdicció

La present Política de Privacitat es regeix per les lleis espanyoles i europees de Protecció de Dades, en concret:

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)

De qualsevol conflicte que pugui derivar-se de l’aplicació d’aquesta Política de Privacitat, serà coneixedora la Jurisdicció espanyola.

5. Mesures de seguretat

El propietari de la web es compromet amb vostè a mantenir un nivell de protecció adequat, en funció de la naturalesa de les seves dades personals. Així mateix, el propietari de la web es compromet a mantenir la seva Política de Privacitat adaptada al nou Reglament Europeu de Protecció de Dades o a noves normes o disposicions que puguin aprovar-se amb posterioritat.

6.Menors

El propietari de la web es reserva el dret a no tramitar sol·licituds en LA WEB realitzades per menors d’edat, quan no s’acrediti fefaentment que compta amb el consentiment dels seus progenitors, tutors o representants legals. De les conseqüències que puguin derivar-se dels actes realitzats per menors a través de la WEB, seran responsables els seus progenitors, tutors o representants legals.

7. Canvis en la política de privacitat

El propietari de la web es reserva el dret a introduir modificacions a la present Política de Privacitat, sempre que ho consideri necessari o per aplicació de la normativa vigent en cada cas. Vostè serà informat en tot moment dels canvis més rellevants que es produeixin mitjançant un avís emergent en la nostra web, amb la finalitat que tingui l’oportunitat de llegir i revisar aquests canvis i pugui exercir, lliure i conscientment, els drets que la llei li atorga sobre les seves dades.

8. Exercir els meus dret com a usuari